KEISTUOLIAI "GELTONŲ PLYTŲ KELIAS"

Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo -
Geltonas kelias veda keliaut ir nugalėt.
Duok, mielas drauge, ranką - kartu smagiau keliauti,
Kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs.

Reikia proto Šiaudinei Kaliausei,
Geležiniam Medkirčiui - širdies,
Nori būt drąsus Bailusis Liūtas
Ir mergaitė ieško namų.

Geltonų plytų kelias kiekvienam nutiestas
Į svajonių miestą, kur smaragdai žėri.
Eiki juo, nesustoki, kelio galą priėjęs
Tu draugus pažinsi, kur smaragdai žėri.

123. KEISTUOLIAI "KALIAUSĖS DAINA"

Kaliausę ne iš kelmo spyrė,
Ji padaryta iš gerų daiktų,
Puikiausios kelnės, švarkas kaip nulietas.
Ar tu matai, kiek daug sagų? Kodėl? Cha cha.
Kodėl mane taip dailiai puošia,
Atleiskit, šitą pasakyt sunku,
Žiūrėk, aplink - paukšteliai čiulba, laukas ošia.
Pasaulis toks gražus. Todėl:

Kaliause būt nebloga,
Padėtis aukšta, patogi,
Ir visas laukas kaip ant delno, bet...
Kad pravardžiuoti ją paliautų,
Kad negirdėtų apkalbų,
Reikia proto šiaudinei kaliausei,
Truputį smegenų.
Kad nestypsotų vidur lauko,
Gyvent galėtų kaip visi,
Reikia proto šiaudinei kaliausei,
Laiminga būtų ji.

Vienu žodžiu puikia kaliause,
Kai tik padarė, aš iškart tapau.
Viena bėda - jei ko paklausi-
Neklausk: aš neprotingai atsakau!
Tai labai blogai! Ne!

124. KEISTUOLIAI "KURMIO ERNESTO DAINA"

Pasauly daugel paslapčių,
Įspėti jas galingų reik pečių.
Tik tas, kas naršo po gūdžias gelmes,
Pasieks skaidrias žvaigždžių erdves.

Nereikia pergyvent, oi ne,
Kad kurmiai rausias po žeme.

Naktis už lango ar diena,
Nuo išradimų svaigsta man galva.
Aš geomokslo pradmenis kuriu,
Aš naują žodį geografijoj tariu.

125. KEISTUOLIAI "LIŪTO DAINA"

Toks liūtas kaip aš pagarbos nevertas,
Iš manęs beliko vien tik liūto vardas.
Žvėrių karalium aš vadinuos,
Karūna turėčiau nešiot ant galvos.
Koks aš karalius, jei bijau šunelio,
Neturiu savyje drąsos nei lašelio.
Geriau būt niekuo, bet būt drąsiam,
Nei tirtėt iš baimės kampely kokiam.

Toks liūtas kaip aš pagarbos nevertas,
Bailus karalius – viso miško vargas.
Tiek baimės, tiek gėdos, tiek ašarų karčių,
Už ką šitos bėdos ant mano pečių?

126. KEISTUOLIAI "MEDKIRČIO DAINA"

Tas, kas turi krūtinei plakančią širdį,
Tas viską mato, viską jaučia, viską girdi.
Tas gali juoktis, raudot kai medžiai šlama,
Gali turėti draugą, mylėt mamą.
O kas neturi širdies, tas nieko nejaučia,
Tik geležinę krūtinę šaltis suspaudžia.
Nėr nei mamos mylimos, nei draugų mylimų,
Nėra sušildančių jį artimų širdžių.

Argi tau širdį už grašius parduoti verta,
Tapti beširdžiu, paverst ją į akmenį šaltą?
Jei tau pabodo krūtinei gyva širdis,
Atsimink, jos neturi geležinis medkirtys.

127. KEISTUOLIAI "NAKTELĖS ŽIEDAI"

Gyvenime būna labai šviesios naktys
Lig ryto siūbuoja naktelės žiedai
Naktelės žiedai - dangaus pakraščiais
Skiauterių baltų pilna siūbavimo.

Kada gi paliausi, širdele manoji,
Siūbuot, siūbuoti naktelės žiedais?
Siūbuoti naktelės žiedais,
Naktelės žiedais.

Pjaučiau, pripjaučiau žiedų baltųjų
Kuomet pasiilgstu skaistaus šviesumo
Šviesius, šviesiu su savo širdele,
Naktinių žiedu palei tavo kojas.

128. KEISTUOLIAI "AUSTRALIJA"

Visi vaikai vaikučiai,
Smalsutės ir smalsučiai,
Smalsaukit ir keliaukite
Australijon visi.

Pilna visa Australija
Bananų, mandarinų,
Pilna visa Australija
Ledų ir apelsinų.

Galėsit ten miegoti,
Vartytis pataluose,
Galėsit ten klausytis
Pasakos ilgos.
Valio, valio Australijai...

129. BREMENO MUZIKANTAI

Nieko nėr geresnio, kaip keliaut kartu,
Eiti per pasaulį mums visiems smagu.
Mums nebaisūs nuotoliai, pavojai,
Su draugais išsiruošėm kelionėn.
Su draugais išsiruošėm kelionėn, lia...
Savo pašaukimo nepamiršim,
Juoką, džiaugsmą su visais dalinsim.
Rūmų auksas, turtai nevilioja,
Mums brangesnė nuostabi kelionė