TELE BIM BAM "ŠIMTAKOJIS"

Ak pūkuotas, švelnus šimtakoji,
Kur per vasarą sveikas bėgioji?
Kiek tu batų porų, kiek tu batų porų, sunešioji,
Šimtakoji vikrus, šimtakoji vikrus, greitakoji?

Priedainis:
Kiek tau batų kas rytą valyti!
Jei sušlampa, jei pradeda lyti,
Kaip sunku batus tau, kaip sunku batus tau nusiauti!
Kaip keblu prie durų, kaip keblu prie durų juos sukrauti!

Aš norėjau dar daug ko paklausti,
Aš norėjau tau ranką paspausti,
Bet bijojau, nes jau, bet bijojau, nes jau nežinojau
Ką paduosi man, ką paduosi man, ranką ar koją.

Priedainis.

120. GINTARĖ "DEBESĖLIS"

Saulė spindinčią galvą kelią dvelkia vėjas neramus
Ir į tolimąjį kelią šiandien jis vilioja mus
Kur kelionė, ten daina, ten jaunystės šypsena
O būry gerų draugų bus visiems labai smagu

Tyliai snaudžia eglynėlis žalio ežero pakrašty
Ir vilioja mus prikėlęs giedras nerimas širdy

Debesėli, debesėli, kur tu mus vedi
Gal tu ilgesį, gal meilę, gal dainas žadi
Tu palauki, tu palauki neskubėk
Ir į tolį, mus palikęs nepabėk

Žalias žalias eglynėlis ir vanduo gaivus
Dar tik kviečia kurti laužą, pailsėti mus
Lyg vėlumos mūsų dainos skambės
O rytoj į kelionę jos ir vėl palydės


Nuo rasos apsunkę smilgos dvelkia pievos medumi
Ir beržai kažko dar ilgis ryto tolyn žvelgdami
Kur kelionė, ten daina, ten jaunystės šypsena
O būry gerų draugų bus visiems labai smagu

Tyliai snaudžia eglynėlis žalio ežero pakrašty
Ir vilioja mus prikėlęs giedras nerimas širdy

Debesėli, debesėli, kur tu mus vedi
Gal tu ilgesį, gal meilę, gal dainas žadi
Tu palauki, tu palauki neskubėk
Ir į tolį, mus palikęs nepabėk

Žalias žalias eglynėlis ir vanduo gaivus
Dar tik kviečia kurti laužą, pailsėti mus
Lyg vėlumos mūsų dainos skambės
O rytoj į kelionę jos ir vėl palydės


Tyliai snaudžia eglynėlis žalio ežero pakrašty
Ir vilioja mus prikėlęs giedras nerimas širdy

Debesėli, debesėli, kur tu mus vedi
Gal tu ilgesį, gal meilę, gal dainas žadi
Tu palauki, tu palauki neskubėk
Ir į tolį, mus palikęs nepabėk

Žalias žalias eglynėlis ir vanduo gaivus
Dar tik kviečia kurti laužą, pailsėti mus
Lyg vėlumos mūsų dainos skambės
O rytoj į kelionę jos ir vėl palydės

O rytoj į kelionę jos ir vėl palydės

O rytoj į kelionę jos ir vėl palydės

121. KEISTUOLIAI "BORUŽĖLĖ"

Boružėlė septyntaškė, lia lia lia lia
Panaši į mažą braškę, lia lia lia lia
lia lia...

Boružėlė lipa delnu,
Jai atrodo - kopia kalnu.

Boružėlė valgo blyną,
Jai atrodo - cepeliną.

Boružėlė šoka breiką,
Jai atrodo - kelia streiką.

Boružėlė šoka tango,
Jai atrodo - šoka samba.

Boružėlė geria kavą,
Jai atrodo - limonadą.

Boružėlė valgo ledą,
Jai atrodo - šokoladą.

Kiek sparneliuose taškelių,
Tiek savaitėje dienelių.

Kai ant delno jai įgrysta,
Užsimano ji nuskristi.

Man atrodo - valgiau braškę,
Pasirodo - septyntaškę...