GIMTINĖ

Smėlėti takeliai,
Pušelė žalia,
Gimtieji žodeliai,
Tėveliai šalia.

Mamytės lopšinė
Užmiegant tyli
Tai mano gimtinė
Brangiausia šalis.
-----------------------------
Vytė Nemunėlis
Mano Vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau.
Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos.
Viena primins rugelio duoną
Kita kaip sodai mūs žaliuos.
O ta trečioji tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol Vytis laisvę jai parneš.
--------------------------------------
Anzelmas Matutis
Apie gimtinę

Ar jūs žinote
Ar ne,
Ką vadinam
Gimtine?
Mamą, tėtį,
Mišką, lauką,
Kvietį,
Kur ant lauko
Auga.
Vaivos juostą
Nemune –
Juos vadinam
Gimtine.

Kas esi tu?
Lietuvytis.
Tavo ženklas?
Baltas Vytis.
Kur gimei tu?
Lietuvoe.
Kas ji tau?
Šalis gimtoji.
Kas lietuviai?
Mano broliai.
O tėveliai?
Gi varguoliai.
Kuo būt nori?
Moksleiviu.
O paskui?
Tautos kariu.
Tai nesi tu pašalietis?
Ne, aš Lietuvos pilietis.
----------------------------------
Juozas Nekrošius
Tėvynė

Tą šilą apjuostą
Vaivorykštės juosta,
Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,
Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,
Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam Tėvyne.
--------------------------------
M. Vainilaitis
Nupiešiu gimtinę

Nupiešiu gimtinę,
Nupiešiu Sargiuko
Pilaitę medinę,
Nupiešiu, nuspalvinsiu
Visą gimtinę!
-------------------------------
Just. Marcinkevičius
Tai gražiai mane augino

Tai gražiai mane augino
Laukas, kelias, pieva, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!
----------------------------------------
L. Žitkevičius
Lėlytė gražuolytė

Ei, lėlyte, gražuolyte
Iš kur tu? – Iš Lietuvos!
Štai, uždėjau tau, lėlyte,
Vainikėlį ant galvos.
Drabužėliais margo rašto
Ir akutėm kaip dangus,
Būk, dukrytė mano krašto,
Būk žiedelis man brangus.
Aš tave tarytum gėlę
Prie širdies glaudžiu savos.
Ei, tu, lėlė gražuolėle!
Iš kur tu? - Iš Lietuvos!
-----------------------------------
O. Davidavičiūtė
Mįslė

Kas iš tolo mane šaukia,
Kas manęs per žiemą laukia,
Kas dainas audroj man kuria,
Kas murmėdamas vis buria?
Kas spalvas kas dieną keičia,
Kas su gintarėliais žaidžia,
Kas laivus ant delno neša,
Kas ant smėlio laiškus rašo,
Kas paglosto, pasūpuoja?..
Jūra, Baltija gimtoji.
-----------------------------------
. Degutytė
Gimtinės keliu

Mama, mama,
Kur tie paukščiai
Virtinėm į dangų skrenda?
Iš svetur į gimtą šalį,
Savo medį kol suranda.
Mama, mama,
Ko upokšniai
Tie mažyčiai skuba, alma?
Trokšta rasti plačią upę
Ir laukinę jūros gelmę...
Mama, mama,
Kur tie medžiai,
Kur tas kelias mūsų eina?
Per gimtinę, per gimtinę
Į saulėtekį ir dainą.
---------------------------
Vydūnas
Tėvelių nameliai

Graži, graži tėvynė mano –
Ir upeliukai, ir miškai.
Kur mūsų protėviai gyveno
Ir kur užaugo jų vaikai.
Tave aš gerbsiu ir mylėsiu,
Kiek mano mažos jėgos leis.
Užaugęs gint tave padėsiu,
Didvyrių eisime keliais.
-----------------------------------
Anzelmas Matutis
Puoškite sodą

Tavo gimtinė –
Tėvynės dalis
Lyg didžio sodo
Žalia obelis.
Daug obelų
Obelėlių sode.
Bėk čia kas rytas
Rasota bryde.
Bėki...
Sutiksi
Daugybę draugų.
Tiesk jiems rankas –
Tau širdy bus smagu.
Laimės takelis
Nedings,
Nesibaigs...
Puoškite sodą –
Tėvynę –
Darbais!
---------------------------
J. Nekrošius
Kaip surasti Lietuvą

Kaip surasti Lietuvą?
Kur Nemunas teka,
Kur Baltija supas,
Kur žaliąją rūtą augina.
Kaip surasti Lietuvą?
Kur lygumos žalios,
Kur šypsenos ramios,
Kur dainos lyg beržo ošimas.
Kaip surasti Lietuvą?
Kur numeta plunksną
Išskrisdamas gandras,
Kur gimtąjį lizdą suranda.
---------------------------------
K. Kubilinskas
Gražiausioji šalis

Žiemos skrebučiai plyšta,
Pavargę gervės grįžta,
O jas vaikučiai klausia:
Kuri šalis gražiausia?
Ir gervė pirmutinė
Atsakė jiems:
- Gimtinė! –
Sparnais palietus ežerą
Lyg tyrą žemės ašarą.
------------------------
Anzelmas Matutis
Skambioji kalba

Tau, vaikuti, dovanoju
Žodį šimtaaidį.
Su daina
Skambiausi žodžiai
Lig širdies nuaidi.
Tau, vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
L I E T U V A!
Širdim ir lūpom
Nepaliauk kartoti.
--------------------------
Anzelmas Matutis
Aš tavo gimtinė

Paukščiuko gimtinę
Lizdu vadini,
Žuvytės gimtinė
Žaliam vandeny.
Žvėrelį vilioja
Miškai ar kalva..
Tau šneka gimtoji šalis
Lietuva:
-Aš upėm, upeliais
Žydrai sujuosta,
Man kojas skalauja
Jūružės puta.
Čia mano pastogėj,
Miškai ir namai,
Ir miestai...
Ir tu čia dainuoji linksmai.
Virš tavo galvelės
Padangė melsva..
Aš – tavo gimtinė
Vardu Lietuva.
-------------------------
J .Degutytė
Gimtinė

Genio gimtinė - miškas,
Laumžirgio - upė rami,
Klevo gimtinė - žemė,
O debesėlio - dangus.
Nendrės - ežero krantas,
Smilgos - pilka pakelė,
Bitės kamanės pieva,
Grūdų gimtinė - dirva.
Mano gimtinė - miškas,
Upė, dangus ir dirva,
Ežero krantas - viskas,
O viskas - tai Lietuva.
------------------------------
Just. Marcinkevičius
Gimtoji kalba

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.
-------------------------------
Vytė Nemunėlis
Graži Tėvynė mano

Graži, graži Tėvynė mano –
Ir upeliukai ir miškai.
Kur mūsų protėviai gyveno
Ir kur užaugo jų vaikai.
Tave aš gerbsiu ir mylėsiu,
Kiek mano mažos jėgos leis.
Užaugęs gint tave padėsiu,
Didvyrių eisime keliais.
-----------------------------------
L. Žitkevičius
Daina apie Vytį

Vis regiu aš baltą Vytį
Ir vis noriu jį pavyti.
Bet jis lekia nuolatos
Tik prie Nemuno sustos.
Tegu lekia visą kelią,
Mano širdį tegul kelia.
Kad keliautų ji kartu
Lig pat Nemuno krantų.