Pasakos be galo

Vyšnia
Atėjo pavasaris - vyšnia apsipylė baltais nuostabiais žiedais.
Atėjo vasara - vyšnia sunokino sultingas uogas.
Atėjo ruduo - vyšnia numetė lapus.
Atėjo žiema - vyšnios šakos pasidengė sniegu.
Atėjo pavasaris - .. --------------------------------------------
Karta riteris šaunus
Valgė bulvinius blynus.
Musė blyno pavydėjo,
Zyzė tol kol įkyrėjo.
Riteris tai musei plekšt
Blynas į balutę tekšt.
Žiogas visa tai steėbėjo
Ir nuskridęs išplepėjo........
--------------------------------------------
Turėjau molio gabaliuką,
Suminkiau jį į kamuoliuką,
Pridėjau nosį, lūpeles,
O tas begėdis ruošias kąst.
Aš jam per kaktą taukšt ranka,
Ir liko vėl ruda tešl.
Pagailo molio gabaliuko
suminkiau jį į kamuoliuką....

(tęsiam nuo trečios eilutės)
----------------------------------------------
Senam malūne gyvena senelis.
Prikandęs lūpą, suka girnelę
Krenta ant skruosto balti plaukeliai,
Kodel balti?
Nes miltų pilni.
Iš kur žinau?
Nes pats mačiau , kad....
------------------------------------------------
Kirpo katiną kirpėjas.
Eilėje sėdėjo vėjas,
O už vėjo senas diedas,
Dar toliau plaukuotas sliekas,
O už jo kuprotas vilkas...
Bet pala ... Kas buvo pirmas?
A!.. Prisiminiau...
--------------------------------------------
Paimk auksinį raktelį,
Įkišk į aukso spynelę,
Pasuk auksinę širdelę,
Atverk auksinį dangtelį.
O ten -auksinė antelė
Tau numetė aukso raktelį
Kad rastum auksinę mergelę.

(ir vėl nuo pradžių)
----------------------------------------------
Sidabrinio Mėnulio pasaka
Sidabrinis Mėnulis pakilo į nakties dangų. Žemai, žemai stovėjo mažas namelis. Sidabriniam Mėnuliui labai parūpo pažiūrėti pro namelio langą, kas gi ten viduj yra? Nusileido Mėnulis prie pat langelio pažvelgė į vidų. Ir ką gi jis pamatė? Mažą riestą nosytę, kuri niekaip nenorėjo miegoti.
—Miegok, maža nosyte, pasakė Sidabrinis Mėnulis ir pabučiavo nosytę, kuri tuoj pat užmigo.
Pažiūrėjo mėnulis dar kartą ir ką gi jis pamatė? Mažą burnytę, kuri šypsojosi ir niekaip nenorėjo užmigti.
— Miegok, maža burnyte, pasakė Sidabrinis Mėnulis ir pabučiavo burnytę, kuri tuoj pat užmigo.
Ir dar pažiūrėjo Mėnulis pro langelį, ką gi jis vėl pamatė? Dvi dideles akytes, kurios mirksėjo ir niekaip nenorėjo užmigti.
—Miegokit, mėlynos akytės, pasakė Mėnulis ir jas pabučiavo. Dvi akytės užsimerkė ir užmigo.
Pažiūrėjo Sidabrinis Mėnulis pro langą ir ką gi dabar pamatė? Gražią mažą Eliją, kuri saldžiai miegojo savo lovytėje.
“Ožka ir brasta”:
Brido ožka per brastą, sušlapo kraštą, pasidžiovė ant tvoros, – aš pradėsiu nuo pradžios.
Brido ožka per brastą ir t.t.
Senis ir senutė

Buvo senis ir senutė, susitarę bulves skuto. O kai vakaras atėjo, sekti pasakas pradėjo:  
„ Buvo senis ir senutė...

   
              Petras Petraitis

Petras Petraitis pirko paršiuką. Paršiuką pašėrė parūgusiu pienu. Paršiukas padvėsė. Paršiukui pastatė paminklą. Paminkle parašė:  
„ Petras Petraitis pirko paršiuką..."

Balta avelė

Turėjo senelis baltą avelę. Ta avelė bet avelė, pasakysiu vėl iš galo. Turėjo senelis baltą avelę...

Molio katinėlis

Buvo katinėlis molio, ir jis buvo visas molio: akytės molio, kaktytė molio, nosytė molio, ausytės molio, kojytės molio, plaukučiai molio ir visas katinėlis molio: akytės molio, kaktytė molio...

Senelis ant akmenėlio

Sėdėjo senelis ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, tik pliumpt ir įkrito. Mirko mirko, rūgo rūgo. Išmirko, išrūgo, išlipo ant kranto, Sėdėjo senelis ant akmenėlio...

Senelių dukrelė

Miške buvo trobelė. Trobelėje gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo dukrelę. Ta dukrelė išėjo pasivaikščioti ir paklydo. Ėjo ėjo, pamatė trobelę. Toje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo dukrelę...

Senelė ir puodas

Turėjo senelė puodą. Padėjo puodą ant ugnies. Puodas pajuodo. Senelė nuvalė puodą. Paskui padėjo puodą ant ugnies. Puodas pajuodo...

Kiškis

Bėgo kiškis per girią, bumt atsitrenkė į medį, pagulėjo, atsikėlė ir vėl kiškis bėgo per girią......

Trys paukščiai

Buvo toks stiklinis kalnas. Ir jis buvo labai aukštas. Ant jo niekas negalėjo užlipti nei užeiti pažiūrėti, kas yra. Iš kur atlėkė trys paukščiai. Lėkė lėkė, lėkė lėkė... Pailsta, tai repetoja. Repetos repetos, tai eina. Eis eis, tai lekia. Lėkė lėkė, lėkė lėkė... Pailsta, tai repetoja. Repetos repetos, tai eina. Eis eis, tai lekia. Lėkė lėkė, lėkė lėlė...

Varna ant dervuoto stogo

Dvaro stogai dengti varine skarda, raudoni. Ponas pamato blizgančius stogus ir mano, kad dvaras dega. Jis liepia ištepti stogus derva. Ant stogo nutupia varna, jos kojos prilimpa. Snapu atkrapšto kojas, bet snapas prilimpa. Traukia snapą, bet prilimpa kojos. Snapu atkrapšto kojas, bet snapas prilimpa. Traukia snapą, bet...

Avys eina per tiltelį

Vieną kartą Jonukui liepė nugint aveles į kitą upelio pusę. Bet upelis buvo labai gilus. Per upelį buvo nutiestas lieptas. Kai avelės visos pareis į kitą upelio pusę, tada papasakosiu, kaip toliau buvo.
Vieną kartą Jonukui...