TRUMPI EILĖRAŠTUKAI (Š)
Šerno krūme nematyti,
Kyšo jo tik uodegytė,
Kaip žalčiukas susisukus,
O virš uodegos -
Paukščiukas,
Tešla, tešla iškorijus,
Tešla, tešla išakijus,
Tu per dieną čia puškėjai,
Ar mergelės neregėjai?
_________________
Pirko šarka vakar,
Švarką šakar makar,
Varna šarką kai išvydo,
Vos neplyšo iš pavydo.
_________________
Šalia šalto šaltinėlio
Šeši kiškiai šokinėjo.
_______________
Piešė Šalnė piešinuką,
Piešė kiškį ir meškiuką.
Kiškiai šoka, meška šoka,
Tiktai Šalnė šokt nemoka.
__________________
Šoko meška, šlep-šlep-šlep,
Šoko vilkas, lap - lap- lap,
O meškiukai ir vilkiukai
Šlepu šlepu, lap, lap, lap.
________________
 Varlytė šokuoja,
Meškutė linguoja,
Va šitaip, va šitaip,
Meškutė linguoja.
____________
Ši dalelė - tai Šarūnei,
Ši dalelė - tai kiškiukui,
Ši dalelė - tai meškiukui,
Ši dalelė - tai  šerniukui,
Ši dalelė - tai ožkiukui,
Ši dalelė-  tai triušiukui,
ši dalelė - tai  viščiukui
Ši dalelė - tai kiškiukui.
Ši dalelė -  tai ežiukui,
Ši dalelė - tai vilkiukui,
(Lenkiam pirštelius)
_________________
Šluota šluoja šapalėlį,
Šapalėliui šoną gėlė.
Šaukia šnypšdamas:
-Ša Ša.
Aš nenoriu bėgt iš čia.
________________
Aš einu pamažu,
Triuškenu riešutą per pusę,
Šu - šu - šu,
pamažu.
___________________
Šuldu buldu,
Kalakutas,
Vyrai, vyrai,
Koks aš drūtas.
__________________
Uda uda udada,
Eina kiškis su lazda.
Per miškelį per laukus
Eina kiškis pas vaikus.
__________________
Tupi šarka vidury,
Vidury, vidury.
Lesa grūdus pradalgy.
Tu šarkele, į porelę
Ir aplinkui per tvorelę.
____________________
Šiaudų batai,
Šakaliniai padai,
Aš negaliu šokinėt,
Man kojelę skauda.
___________________
Šeši šimtai šešiasdešimt šešios
žąsys su šešiais žąsiukais.
_______________________
Šunys loja
Prie namų
Kiškiui piškiui
Neramu.
_______________
Oi tu kiški, kiški,
kiški laibakoji,
Striuka tavo  uodegėlė -
Kas ją nukapojo?
_________________
Išėjo broliai
Į mišką, į girelę,
Nišovė broleliai,
Mažą zvirblelį,
Aštuoni broliai
Žvirblelį nešė,
Devintas brolelis
Gailiai raudojo.
_______________
Nešk vėjelį,
Pusnį švelnią,
Čiuoš kiškučiai
Į pakalnę.
Čiuoš kiškučiai į pakrūmę,
Ten kur vilkas
Pypkę dumia.
- Vilke pilke,
Bėk iš kelio,
Kad netykotum
Kiškelio.
_____________
Dengiasi šalnom lanka,
Aš paglostau ją ranka.
Šiūrkštūs tie gaurai balti,
Ir labai labai šalti.
__________________
-Širšinai, širšinai,
ko Jūs širstat amžinai?
- Jei neširstum, kaip manai,
Ar mes būtum širšinai?