MANO BATAI BUVO DU

Mano batai buvo du,
Vienas dingo - nerandu
Aš su vienu batuku,
Niekur eiti negaliu.

Dvi rankytės ieško batų
Dvi akytės juos pamato
Aš apsiausiu batukus
Ir keliausiu pas vaikus

114. TUPI ŽVIRBLIS KAMINE

Tupi žvirblis kamine
Su lapine kepure
Tu žvirbleli pulsi,
Visas susikulsi.

Barė ponas katinėlį
Kam sudaužė ąsotėlį
Katinėli nu nu nu,
Tave mušti ketinu!

Lapė snapė kepė žuvį
Vilkas varvino liežuvį
Ei, lapute, būk kaimynė
Duok vilkeliui pusę blyno

115. SIMPATIŠKA VARLĖ

Ant pirmo tilto sėdėjau,
Į žalią lanką žiūrėjau.
Žalioj lankoj žalia žolė,
Žalioj žolėj žalia varlė.
Vajė vajė vajė vajė,
Kokia simpatiška varlė

Ant antro (trečio) tilto sėdėjau...

116. DVI VARLYTĖS LANKOJE

Dvi varlytės lankoje
Po lapu tupėjo
Į mėnulį vakare
Jos liūdnai žiūrėjo

Atskubėjęs takeliu
Žiogas tuoj sustojo
Ir žaliuoju smuikeliu
ėmė ir užgrojo

Vos išgirdusios tiktai
Žaliosios varlytės
Suko polką sau linksmai
Kol išaušo rytas

117. ŠOKAM ŠOKAM RATELIU

Šokam šokam rateliu
garsiai trepsim bateliu,
Eikš ir tu, eikš ir tu
Patrepsėsime kartu.

Plojam plojam katutes
Keliam saulėn rankutes
Eikš ir tu, eikš ir tu
Mes paplosime kartu.

Bus ratelyje šilčiau
Jei sustosime arčiau,
Bus ratelyje gražiau
Jei sustosime toliau.
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes pašoksime kartu.

118. TELE BIM BAM "DINOZAURAS"

Gal prieš milijardą metų, o galbūt ir dar seniau
Aš buvau naivi laukinukė ir su dinozauru draugavau.
Ir tikrai, jūs patikėkit, aš buvau labai laiminga,
Nes turėjau tikrą draugą - dinozaurą Mikičik.

Priedainis:
Juk tai buvo neseniai, na, tikrai neseniai,
Kai gyveno vaikai laukinukai,
Ir turėjo jie draugus - tokius pat, kaip jie gerus
Dinozaurus, dinozaurus mažučiukus.

Mes ilgai su juo draugavom, pilį statėm jūros smėly,
Palmių riešutus ragavom ir skaičiavom upių akmenukus.
Ir tikrai, jūs patikėkit, aš buvau labai laiminga,
Nes turėjau tikrą draugą - dinozaurą Mikičik.

Mano žaislai

Daug labai žaislų turiu,
Pilnas pilnas kambarys.
Jau su baime aš žiūriu –
Kas čia tvarką padarys?

Neprašysiu aš mamytės,
Nesakysiu nieko tėčiui.
Tikrą tvarką padaryti
Vienas pats turėčiau.