Skaičiuotės

 Ritė bitė be ragų,
Kiškis piškis be ausų,
Aus, maus bus medaus,
Storą ropę laukan raus.
------------------------------
Šuldu buldu, šakar makar,
Kas girdėjo katę vakar,
Naktį kaukiant prieš mėnulį,
Turi eit darbar už durų.
------------------------------
skrido oro lektuvelis
jam sugedo motorelis
kiek reikes vyniu
pasakyki tu!
-------------------------
drum drum drumbacele
mice ace kumbacele
mice a
mice b
mice ace kumbace!
-------------------------
Šoko kiškis per virvutę
Ir įkrito į balutę.
Bėk bėk paskubėk
Kiškiui piškiui tu padėk.
-----------------------
Bėgo Gumbas pirkt varlių,
Ir užkliuvo už žolių,
Pliumpt į balą tas žioplys,
Varlytes išbaidė jis.
Kiek tenai varlių tupėjo,
Suskaičiuoti nieks nespėjo,
Vien, du,trys,...
----------------------------
Drum drum drumbacelę
Virė ragana burokėlį,
Dėjo paltį lašinių,
Maišė sriubą samteliu.
Jei pritrūks kažko tam virale,
Ragana pagaus tave
---------------------------
Ėjo Barbė į mokyklą,
Pasiėmusi taupyklę.
Kol ji varnas suskaičiavo,
Pinigėliai išgaravo.
Kiek ten buvo pinigų,
pasakysi tu!
------------------------------
Pliumpu pliumpu meškinai,
Laižo medų dovanai.
Kas tuos  meškinus nuvys
Tas ir medų išlaižys.
---------------------------
Skrido šarka pas vaikus
Ir skaičiavo juos visus.
Viens du trys keturi penki,
Tu išeiti jau turi.
 -----------------------------
Vaikai vaikai vanagai,
Šokit grokit kaip žiogai,
Tam, kas šokti nemokės,
Varnas gaudyti reikės.
Tau.
 -------------------------------------
Kybur vybur kabarai,
Nešė lobį aitvarai.
Kam juos vytis?
Tau.
-----------------------------------
Važiavo žmogus keliu, jam sulūžo ratai,
Kiek reiks vinių ratams pataisyti?Dešimt (dešimtas išeina).
----------------------------------------

Sėdi senis ant kelmuko,
Skaito dešimt pagaliukų,
Viens du trys..
--------------------------------
.Do, re, mi, fa, sol, la, si,
Ar dainuojate visi?
Kas neuždainuos kartu
Tas išeis išeiki tu!
----------------------------------------
Barbė, Barbytė septyntaškė.
Nuo lapo ant lapo šoka dainuoja ir gražiai prie tavęs atšokuoja.
Kas paims ją, tas vadins ją pintele. Ir tai būsi tu!
-----------------------------------------
Barė ponas katinėlį
Kam sudaužė ąsotėlį
Katinėli nu nu nu,
Tave mušti ketinu!
--------------------------------
Bėgo Gumbas pirkt varlių,
Ir užkliuvo už žolių,
Pliumpt į balą tas žioplys,
Varlytes išbaidė jis.
Kiek tenai varlių tupėjo,
Suskaičiuoti nieks nespėjo,
Vien, du,trys,...
------------------------------
Bitė Ritė darbštuolytė,
Vos pašildo ją saulytė,
Dirba renka medų uoliai,
Kad iškeptų jums meduolių
------------------------------
Burbulas su Burbuliene
Virė skanią vakarienę.
Burbulienė paragavo,
Burbulas į snukį gavo.
Burbulienė išvažiavo,
Burbulas laiškelį gavo.
Tam laiškely parašyta –
Burbulienė myli kitą
------------------------
Dorė mirė,
Dorė mirė.
Ožka spyrė,
Kam pataikė,
Tas ir mirė.
Dorė mirė,
Ožka spyrė,
O sol farė
Ožką barė.
Dorė mirė,
Karvė spyrė
Ir įspyrus
Pasigyrė.
---------------------------
Ėjo Barbė į mokyklą,
Pasiėmusi taupyklę.
Kol ji varnas suskaičiavo,
Pinigėliai išgaravo.
Kiek ten buvo pinigų,
pasakysi tu!
------------------------------
Ėjo katins į bankietą,
Ėjo, nešės pištalietą.
Šautuvėlis tas - pykš pokš
Katins medin - ropš ropš ropš...
------------------------------
Ėjo zuikis per kemsyną
ir įklimpo į pelkynę.
Duokit zuikiui letenėlę
ir ištraukit padarėlį.
Viens, du, trys -
zuikis „ačiū“ jums sakys.
--------------------------------
Bego kiskis per raziena
Isidure koja viena.
Bego mamai pasakyti-
Isidure koja kita.
-----------------------------
Eva bena, kuki baki,
Orba torba, orbi maki,
Ėjus, ėjus pas Motiejus,
Tumba, tumba, bėk!
----------------------------

Adas badas,
Šypso vypso,
Kunkul munkul,
Bukšt!
---------------------------

Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtas krinta kaip tik tau.
------------------------

Du kart du- keturi,
Tamsta proto neturi!
Jei aš proto neturėčiau,
Tai ligoninėj gulėčiau.
-------------------------------

Dzingul dzingul dzinguliukas
Ir išeina tas žmogiukas.
----------------------------
Strykt pastrykt,
Tralia lia,
Kuris liks,
Tas gale.
---------------------------
Ei duku, ei dai duku,
Gaudė bobą du gaiduku.
Du gaidukai po pečka,
O bobutė repečka.
-------------------------------
Kartą katinas supyko,
Kad jam silkės nebeliko.
Pyko dieną ,pyko antrą,
Kol mama pasiuvo paltą.
Kiek jame yra sagų,
SUSKAIČIUOSI TU.
-----------------------------
Šliaužia sraigė takučiu
Ir nebijo katinų
Kas tą sraigę pasivys
Ir nuo tako nukrapštys?
JIS
----------------------------
Valgė blyną buratinas.
Trakšt!
O ten kartus pipiras
Tfu ,tfu, tfu,
Kaip neskanu
Duok jam atsikast ledų
TU

-------------------------------
Skrido ragana per pievą.
Žiūri- ten raganius miega.
Bumt į kaktą jam su šluota !
Capt raganius ilgą kotą:
-Suskaičiuok iki penkių
Tai paleisiu be guzų !
-----------------------------
Penki penki – penkiolika,
Genys sakė – šešiolika.
Jeigu netiki, skaičiuok –
Viens, du, trys.
--------------------------
Vaikai nori pabėgioti,
Bet nežino, kaip skaičiuoti.
Viens, du, trys,
Eina traukinys,
Višta ir gaidys.
----------------------------
Vienas, dujai, triku traku,
Gaidys gieda, višta kasa,
Kuku jaku, stirna stukt.
---------------------------

Per viens, per du,
Per tiku taku,
Ėjo gandras
Ilgu snapu.

--------------------
Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtas krinta kaip tik tau.