Mįslės

 Žaidimas "Įmink mįslę keturgyslę"  ČIA

Pusiau juoda, pusiau balta ant berželio šakos tarška.
( Šarka)

Margaspalvis, nedidukas, kas jis toks, tasai meistriukas?
( Genys)

Akys kaip ratai, o saulės nemato.
(Pelėda)
----------------------------------
Paklusnus, nesiožiuoja
Ir aplink ratu važiuoja.
Pririštas jisai už ūsų,
Neištrūks iš miesto mūsų ! (Troleibusas)

Ar naktis, ar blogas oras
Ar raudonas šviesaforas -
Nesustos! Ji visada
Lėks padėti, kur bėda ! (Greitoji pagalba)


Du riesti ragai - jo vairas.
Ne ožys jis! Ir ne žvairas!
Saugų šalmą užsidėjęs,
Skrisk su juo kaip laisvas vėjas ! (Motociklas)Ūžia, veža daugel tonų
Plytų, akmenų, betono.
Jam nereikia padėjėjų,
Išverčia, kur pažadėjo ! (Savivartis)

Be rankų, be kojų palangiais beldžiasi, į vidų prašosi. (Vėjas)

Skrenda skrenda, tik niekuomet žemėn nenusileidžia. (Vėjas)

Matau - negirdžiu, girdžiu - nematau. (Perkūnas)

Vaikščiojo panelė po pievelę ir išbarstė aukso perlus, mėnuo matė - nepasakė, saulė kėlėsi ir surinko. (Rasa)

Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, kai viską suėda - ir pats numiršta. (Ugnis)

Kada metai turi tiek dienų, kiek žmogus akių? (Sausio antrą)

Anksti rytą vaikščiojo ant keturių, dieną ant dviejų, vakare ant trijų. (Žmogus)

Panešti galima - suskaičiuoti - ne. (Plaukai)

Viską girdi, tik niekam nieko nesako. (Ausys)

Pilna laktelė baltų vištelių. (Dantys)

 

Laipioja per dieną po medžius,
Maivosi ir kramto bananus. Kas?
(Beždžionė)Nosis kaip straubliukas,
Ausys - sparnai,
Jį gerai pažįsta
Afrikos vaikai. Kas?
(Drambliukas)

Visi jį myli, giria ir glosto.
Jis graužia kaulą,
Glaustos ir uosto. Kas? (Šuniukas)


Nardo ir plaukioja tarsi žuvytė,
Bet turi sparnus ir pešioja žolytę. Kas?
(Ančiukas)


Gali pagalvoti, kad jos pagalvytės-
Minkštos ir švelnios, su garbanytėm. Kas?
(Avytės)

Žalias gyvis pievoj straksi
Gaudo drugelius ir kavksi. Kas?
(Varlytė)

Ilgos ausys, uodega trumpa,
Kai graužia morkas, kruta kakta. Kas?
(Zuikutis)

Išdidus, raguotas ir stiprus,
Vaikšto po miškus ir miškelius. Kas?
(Briedis)


Kas yra obuolys?  (Kirmėlės butas)

***
Kas lekia be sparnų? (Vėjas)

***
Kieno galva neturi nosies?   (Kopūsto)

***
Kas bėga be kojų?     (Laikas)

***
Kodėl krokodilas žalias?   (Todėl, kad nevirtas)

Ilgiausia diena
Trumpiausia naktis,
Rytoj vėl saulelė
Į rudenį bris.
Kas?

        (rasų šventė)

Jos būna baltos arba rudos.
Nekarpo nagų
Ir nešukuoja plaukų,
Bet mėgsta saldumynus
Kas?
           (meškos)

Per jūrą bristi aš galiu,
Prabėgti tavo veideliu,
Ryte mažam rasos laše
Surasi tu mane ir čia. ???       (saulės spindulėlis)

Debesėlyje skraidžiau,
Tekšt į žemę nukritau,
Su bangelėmis žaidžiau,
Ir vaikus ten sutikau. ???   (lietaus lašas)
***

Matau- saulė skaisčiai šviečia,
Laumės juosta lanką riečia,
Mėnuo su žvaigždutėm žaidžia,
Žaibai man širdelę žeidžia.  ???        (debesėlis)

Nukirsta , suspausta
Primarginta ir mylima
KAS?
(knyga)
****

Širdis geležinė
batai guminiai
akys stiklinės
O jėgos arklinės
KAS?
(mašina)

Ant raudono kamuoliuko
Šypsosi juodi taškiukai.
Tipu tapu delniuku
Oi kutena...
Kas gi tu ?
(boružėlė)

Baltas , bet ne sūris. Turi sparnelius.
Man mamytė sakė , kad labai gražus.
Panašus į vaiką, bet jo čia nėra.
Jis per visą dieną saugoja tave. Kas?
(angeliukas)

 Slėpynių žaisti ji netinka,
bet ją gali padėt į spintą.
Su ja  kuo nori būt gali,
tik saugot nuo lietaus turi.
(kaukė)

Nors ką tik gimęs,
Jį vadina seniu.
Nors jis ne žilas,
Bet baltas ir be plaukų.
Nors visad tyli,
Bet sako , kad jis be smegenų
Tai kas jis?  (besmegenis)

Aukšta pana pypkę rūko?  (kaminas)
***
Šepetys repetys, aukštą namą pastatys? (kopėčios)
***
Kietas kaip akmuo, lėtas kaip želmuo, visad namuose?  (vėžlys)
***
Beldžia, beldžia, o niekas neįleidžia? (būgnas)
***
Žarijos kaktoje, virdulys burnoje, geležis nosyje? (bulius)
***
Panešti lengva, o suskaičiuoti labai sunku? (plaukai ant galvos)
***
Iš kišenės, į kišenę, visą pasaulį apeina? (pinigai)
***
Toks pastatytas, toks paguldytas, vietoje nenustygsta? (kamuolys)
***
Kas už vėją greitesnis, už paukštį lakesnis? (mintis)
***
Kur padėta guli, kalba be liežuvio?  (knyga)
***
Žalias arkliukas, kaip kalnų ožys šokinėja?  (žiogas)
***
Oru irias, vandeniu spirias, kaip varlė kvaksi? (antis)
***
Galva viena, kepurių šimtas?  (kopūstas)
**
Uždūduoja, medžiai linksta? (vėjas)

Raitas joja už ausų kojas pasidėjęs?  (akiniai)
***
Kailiniai po pievas laksto? (avys)
***
Kad atsikeltų, dangų paremtų,
kad prašnekėtų, daug pasakytų,
kad rankas turėtų, vagį pagautų ?  (kelias)
***
Kas bėgą be kojelių?  (upelis)
***
Žiemą - brolis, vasarą - molis?   (krosnis)
***
Šen blykst, ten blykst - visa piniguota? (žuvis)
***
Baltos lankos - juodos avys, kas išmano - tas jas gano? (raštas)
***
Žalia žolė, bet ne žolė; su uodega, bet ne pelė? (agurkas)
***
Kas audžia be staklių? (voras)
***
Dvi sesutės per kalnelį nesueina? (akys)
***
Gale lauko katilėlis verda? (skruzdėlynas)
***
Visą šalį balta paklodė užklojo?  (sniegas)
***
Geležinė kumelaitė,
Kanapinė uodegaitė,
Kur kas nori,
Ten važiuoja.    (adata)
***
Gyvena be kūno,
Kalba be liežuvio,
Niekas jo nemato,
Bet kiekvienas girdi.  (aidas)
***
Ne krūmas, bet su lapais,
Ne marškiniai, bet susiūti,
Ne žmogus,
Bet šnekėti moka.  (knyga)
***
Ant bobutės grytelės
Kabo duonos riekelė:
Šunys loja-
Pasiekti negali.    (mėnuo)
***
Motina lauke, vaikai žemėje (bulvė)
***
Dundulys kalnas, geležinis arklas, kai sužvinga, toli girdis (griaustinis)
***
Dega visą dieną, bet nesudega  (saulė)
***
Vidur prūdo – kraštas bliūdo  (mėnulis)
***
Muša, muša, o nieko neužmuša  (liežuvis)
***
Laukas nematuotas, Avys neskaičiuotos, Piemuo raguotas  (Dangus, žvaigždės, mėnulis)
 Be arklių, o prieš kalną lipa. (Automobiliai)

Be pradžios, be pabaigos, bet ne Dievas. (Ratas)

Du bėga, du veja, vienas kelią rodo.(Vežimas)

Didelis paukštis storu balsu kurkia. (Lėktuvas)

Du tekiniai tekėniuoja, gyvybę ant savęs nešioja, bet ne visuomet. (Dviratis)

Dvi galvos, dvi rankos, šešios kojos, o eina keturiom. (Raitelis joja)

Kad atsikeltų – dangų paremtų, kad prakalbėtų – daug pasakytų, kad rankas turėtų – vagį sugautų. (Kelias)

Naktį riesi, dieną riesi, Dievo diržo nesuriesi. (Kelias)

Važiuoja rožytė užrietus nosytę; nei važiovėžių, nei arklio pėdų. (Valtis plaukia)

Vienas bėga, vienas veja. (Dviratis)

Vienas sako: aš žiemą pailsiu; antras sako: aš vasarą pailsiu; o trečias sako: man vis tiek. (Ratai, rogės, pavalkai)Važiu žmogus važinėja, paskui šuva bėginėja. Anei važio vėžių, anei šuns pėdų. (Valtis plaukia)

Suolas pavargsta, o sėdėtojas – ne. (Raitelis)

Šešios kojos, keturios ausys, keturios akys, dvi rankos, dvi galvos ir viena uodega. (Raitelis)
Daugiau mįslių