PATS MAŽIAUSIAS

Aš daržely,
Pats mažiausias,
Tai saldžiausias
Valgau kriaušes.

Ai, saldu,
Kaip du
Medu..

Augti didelis
Žadu.

A. Matutis