KALĖDOS...

Šventė

Dega Kalėdų žvakutė,
Virpa liepsnelė šilta.
Linksma vaikams prie eglutės-
Šventė atėjo laukta.

Beldžias Kalėdų Senelis,
Žengia orus pro duris.
Spindi mažylių akelės,
Spurda iš laimės širdis.

Liejasi posmai, dainelės,
Sukasi kaukės ratu,
Tiesasi mažos rankelės
Prie dovanų atneštų.
(Nora Jazbutytė)
_______________
Jau greitai Kalėdos
Ant langų lelijos baltos
Žydi, žaižaruoja.
O vaikučiai šventės laukia-
Piešia, deklamuoja.

Puošia eglę žalia skarę
Aukso kaspinais.
Greitai, greitai bus Kalėdos,
Šventė tuoj ateis.
( Nora Jazbutytė)
______________________
Kalėdų žvaigždelė

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į baltą ir tyrą
Kalėdų žvaigždelę.

Kai niekas nemato,
Kai niekas negirdi...
Kai angelas basas
Ateina į širdį.

Ateina Į širdį
Tik vaikiškai tyrą.
Balti žiedlapėliai
Ant delno pabyra.

Balti žiedlapėliai
Parodys tau kelią
Į nuostabiai tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
(Zita Gaižauskaitė) 
___________________
Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom...

Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
Akiniai dideli – Šaltis mato toli...
Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai.

Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris.
Dovanėlių atneš... Gausi tu, gausiu aš...
(Jonas Lapašinskas)
_______________________________
Tylią naktį,
naktį šventą
baltos snaigės
tyliai krenta...

Tyliai krisdamos
į žemę
baltos snaigės,
rodos, šlama.

Rodos, kužda
mūs širdims:
Dievo kūdikis
užgims.
(Mykolas Linkevičius )
_________________
Suspindo ant eglės žvakutės
Suspindo ant eglės žvakutės.
Eglutė žaliu rūbeliu.
Lyg angelas stovi vaikutis
Ir juokiasi balsu varpeliu.
Ateis tuoj baltutis senelis,
Išbris iš didžiulės pusnies...
Sušilt prie Kalėdų ugnelės,
Sušilt prie Kalėdų ugnies.
Žvaigždutės spindės jam ant rankų,
O veidas toks giedras, šviesus.
Kalėdų Senelis aplanko
Tave ir mane ,ir visus
(Z.Gaižauskaitė)
___________________
Eglutė

Eglutę parsinešiau iš miško.
Eglutei ašara ištryško.
Suskubom nešti žaisliukus,
Dabinti snaigėmis spygliukus.
Miela eglute, neliūdėk,
Spindėk visais žaislais spindėk.
Kiškutis šoka su vilku.
Eglutė tarė:
-Čia jauku>
Keliai balti,
Laukai balti,
Plačiai jau vartai atkelti.
Snieguolė pranešė žvali:
-Naujieji Metai netoli.
(Z. Gaižauskaitė)
_____________________
Ir tavo akelės

Keliavęs žygiavęs
Per kalnus, miškus
Kalėdų Senelis
Aplanko vaikus.
Sidabro žvaigždelė
Dangui sužėrės.
Ir tavo akelės
Į žvaigždę žiūrės.
(Z.Gaižauskaitė)
__________________
Sniego senis

Prie upelio stačiau senį,
Sniego senį – besmegenį.
Kur reikėjo smegenų,
Dėjau gabalus ledų.

Ant galvos užmoviau puodą

Ir įspaudžiau rankon šluotą,
Nosies vieton – morką ilgą
Ir buvau labai laiminga.
____________________
„Žiema“

Užpustė mano kelią
Išbrist nebegaliu
Žiemuže, balta žiema
Praveski takeliu.

Šiaury, parodyk kelią,

Darželin aš skubu.
O sniego iki kelių –
Vėluosime abu.
_____________________
ŽIEMOS PASAKA

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti. 
__
Henrikas Radauskas

__________________

Eglutė skarota

Pasidirbau
Gražutes
Tvirto medžio,
Rogutes.

Nuo kalnelio
Važiavau
Už karklelio
Užkliuvau

Už karklelio
Užkliuvau,
Iš rogučių
Išvirtau

_______________

Martynas VainilaitisŠalnos avelėKieme žvarbu ir šalta.
Šalna-sena raganė
Šiąnakt avelę baltą
Po mūsų pievas ganė.

Senos šalnos avelė,
Matyt,keista be galo,-
Kur bėgo,ten pievelė
Kaip staltiesė išbalo

_______________________

Kalėdų Naktis

Kai tyliai lovelėse miega vaikai,
Kai lanko juos saldūs spalvoti sapnai,

Kažkas tyliai,tyliai įeis pro duris,
Ir šiaurės pašvaistę nušvis kambarys.

Iš džiaugsmo eglutė šakelėm suplos,
Gal netgi varveklis nubus ant šakos,
O svečias iš šiaurės jam sušnabždės,
Ššš netriukšmauk neišduok paslapties.

Kas buvo geri ir stebuklais tikėjo,
Senelis dovanėlių nepagailėjo,
ir laišką paraše ant stiklo ledu,
Linksmų jums Kalėdų daug laimės linkiu.

____________________________

Kur kepure, kur kiškinė?
Duok,mamyte, skrebučius ?
Jau kalėdos sidabrinės
Atkeliavo į svečius.

Ko, kalėdos susigūžusios
Kiūtinėji po laukus?
Va rogutės, Va pačiūžos.
Šen, pažaisti pas vaikus.