ZYLUTĖ

Tai sniego pripustė,
Tai privertė kalnus.
Atskrido zylutė
Man tiesiai į delnus.
- Daugiau negaliu jau
Nei skristi, nei kilti,
Apsaugok nuo vėjų
Ir leiski sušilti.
Paglosčiau zylutę
Ir šildžiau kvapu:
-Ar jau pailsėjai?
Ar jau nešiurpu?
Jei vėl bus tau šalta,
Atskrisk, dievaži,
Apsaugos nuo vėjo
Delniukai maži.


/Z. Gaižauskaitė/
 ------------------------------
Girios abėcėlė

Zyle, zylele, žvirbliuko kaimyne,
Zyle, nerasi grūdelių pusnyne.
Zyle, zylele, nuo sniego žila,
Zylėms grūdelių pilna lesykla.

/A. Matutis/