NAUJI METAI

Buvo buvo, kaip nebuvo
Lipo Šaltis iš lėktuvo
Dovanojo po meškutį
ir atsivežė vaikutį
Ledo švarkas
ledo batai
Svečio vardas-
Nauji Metai 
--------------- 
Kai senieji pasibaigia,
Dovanoję purią snaigę.
Ir kai pirmą sausio naktį,
Ima eglių žvaigždės degti,-
Dega, šviečia – šventę saugo.
Žiūri, kiek vaikai paaugo,-
O paaugo – kiek reikėjo.-
Tai laiku Nauji atėjo!
-------------------------
Į Naujus Metus
 
Snaiges beria žiema
Eglės snaudžia miške,
O zuikutis miklus
Greit uždegs žibintus.
Po eglutės šaka
Šiandien zuikių puota.
Bet kiti pas vaikus
Žada eit į namus.
Su žilu Seneliu
Neš visiems dovanų.
Su maišu ant pečių
Bris jie sniegu puriu.
Palinkės jie visiems,
Dideliems ir mažiems,
Naujų metų gerų,
Sveikatingų, linksmų.
P. Banaitienė
---------------------------
Naujieji metai

Mirga žvaigždėm ir snaigėm
Žalios palaukių eglytės.
Sidabro varpeliais aidi
Naujųjų metų rytas.
Paukščiams parneš dovanų
Saulę - raudoną uogą,
Kiškiams - šiltų kailinių,
Vaikams - saldainių ir juoko.
Spindi ledinis langas,
Briedžio ragais išrašytas.
Sidabro varpeliais skamba
Naujųjų metų rytas.
J. Degutytė 
------------------------------------
Naujųjų metų naktį
Tą naktį-
Tą ilgą vienintelę naktį-
Net medžiai vaikams
Gali pasakas sekti.
Nes žvaigždės padangėj
Dainuodamos žaidžia
Ir žaisdamos
Net ant šakų nusileidžia!
Kai medžiuose žvaigždės
Ir pasakos tviska,
Ateina Naujieji
Per žėrintį mišką. (R. Skučaitė)

------------------------------------------
Karnavalas
 
Šerkšnas žvilga
Ant eglučių,
Ant kailiukų
Voveraičių.
Vidur aikštės-
Vaisių stalas.
Šiandien girioj-
Karnavalas.
Tuoj pro
Ąžuolo vartus,
Miško požemiais
Tyliais
Žvėrys, paukščiai
įsileis
Spindinčius
Naujus Metus.
Pro baltučiu
Snaigių būrį
žiū, matyti jau
Kepurė.
Ir, praskleidęs
Balta rūką,
Senis šaltis
Girion suka,
O aplinkui-
Snaigės drovios-
Senio Šalčio
Palydovės.
Zuikiai smagia
Polką trenkia,
Ir į aikštę
Šaltis žengia.
Senis tuoj
Atrišo maišą:
Kiškiams-
Kepalą ragaišio,
Ežiui morką,
Lapei antį.
Na, o vilkui?-
Vilkui pantį.