DZINGULIUKAI

Į mokyklą broliai ėjo,
Dzinguliukai suskambėjo.
Dzingul dzingul per girelę,
Dzingul dzingul visą kelią
Viens, du, trys.

Dzingul dzingul dzinguliukai
Mokos vyrai ir mažiukai,
Skaito, rašo ir skaičiuoja,
Ir dainelę dzinguliuoja:
Viens, du, trys.

Dzingul dzingul dzinguliukai,
Mokos broliai dobiliukai,
Mokos seserys rūtelės,
Skamba juokas ir dainelės.
Viens, du, trys.

Dzingul dzingul dzinguliukai,
Skaito vyrai pipiriukai.
Tų knygelių puikumėlis,
Tų dainelių gražumėlis!
Viens, du, trys.

131. IŠ "MUZIKOS GARSAI"

Jei dainuosim iš natų,
Tai išmoksim daug dainų.
Sol do lia fa mi do re
Sol do lia si do re do.

DO - tai saulė danguje,
RE - švelnus jos spindulys,
MI - tai rytmečio žara,
FA - tyra svajų šalis,
SOL - tai vyturio daina,
LIA - dangaus žydra šviesa,
SI - ji ilgesio pilna,
Štai ir baigėsi gama.
Kartokim...
Do mi mi, mi sol sol
Re fa fa, lia si si.

132. GEGUTĖ IR ASILAS

Gegutė ginčą kėlė su asilu miške,
Kuris gražesnę dainą užtrauks gaida smagia:
Ku-ku iaa užtrauks gaida smagia.

Gegutė tuoj pradėjo skardžiu balsu kukuot,
O asilas išpuikęs mėgino pamėgdžiot:
Ku-ku iaa mėgino pamėgdžiot.

Duetas tuoj sugriaudė artistų šių dviejų,
Kad persigandęs spruko piemuo tolyn nuo jų.
Ku-ku iaa piemuo tolyn nuo jų.

133. GYVENO RAGANA

Gyveno ragana viena, be galo buvo ji linksma,
Ji mėgo kepti pyragus ir kvietės į svečius.
Ir traukė kas dieną ji dainą tik vieną:

Bum fili bum fili bum bum
Ir bum fili bum fili bum bum bum.

Gimimo dieną manė ji praleisti raganų būry
Ir raganų net dešimčia jau lekia, švilpia čia.
Draugužės sujojo, langan baladojo:
Bum fili bum...

Draugužės geria limonadą ir valgo tortą, marmeladą,
O kai namo pagaliau išėjo - tramvajun sugužėjo.
Pro langus žiopsojo ir garsiai kartojo:
Bum fili bum...

134. IŠBĖGS IŠBĖGS

Išbėgs išbėgs pelė iš miško. 2 k.
Ta pelė tą grūdą,
Tas grūdas per pusę,
Ta pusė per pusę
Avižėlių žalių.

Išbėgs išbėgs katė iš miško. 2 k.
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą...

Išbėgs išbėgs zuikis iš miško. 2 k.
Tas zuikis tą katę...

Išbėgs išbėgs lapė iš miško. 2 k.
Ta lapė tą zuikį,

Išbėgs išbėgs vilkas iš miško. 2 k.
Tas vilkas tą lapę...

Išbėgs išbėgs meška iš miško. 2 k.
Ta meška tą vilką...

135. JEI TU BŪTUM ŽUVYTĖLĖ

Jei tu būtum žuvytėlė
Ir plaukiotum ežere,
Tai aš būčiau žvejo sūnus
Ir vis gaudyčiau tave.

Jei tu būtum žvejo sūnus
Ir vis gaudytum mane,
Tai aš būčiau balandėlė
Ir skrajočiau virš tavęs.

Jei tu būtum balandėlė
Ir skrajotum virš manęs,
Tai aš būčiau vanagėlis
Ir vis gaudyčiau tave.

Jei tu būtum vanagėlis
Ir vis gaudytum mane,
Tai aš būčiau davatkėlė,
Sėdėčiau bažnyčioje.


Jei tu būtum davatkėlė,
Sėdėtum bažnyčioje,
Tai aš būčiau klebonėlis,
Tapu tapu pas tave.

Jei tu būtum klebonėlis,
Tapu tapu pas mane,
Tai aš būčiau angelėlis
Ir tupėčiau danguje.

Jei tu būtum angelėlis
Ir tupėtum danguje,
Tai aš būčiau šventas Jonas
Ir vis gaudyčiau tave.

Jei tu būtum šventas Jonas
Ir vis gaudytum mane,
Paprašyčiau švento Petro,
Kad išvytų lauk tave.