TĖVYNĖ

Puošni kaip karalaitė,
Kaip pasaka graži,
Ruoši man laimės kraitį
Ir džiaugsmą man neši.

Išdidžią ir laimingą
Kasdien tave matau.
Ir nieko man nestinga –
Linksmai dainuoju tau!
 Pranciška Stravinskaitė