LAIŠKAS SAULUTEI

Kas rytą saulutei
Laiškelį rašau.
Kas rytą saulutės
Aš tyliai prašau:
Šiltais spindulėliais
Visus apdalink,
Nuo mano takelių
Šešėlius nurink.
Saulute, saulute,
Saulute, šviesk skaisti.
Sušildyk žemelę
Mes būsime linksmi.
Kas rytą saulutei
Laiškelį rašau
Išsaugot ir dangų
ir žemę prašau.
Smėlėtais takeliais
Ir vesk, ir lydėk,
Virš mūsų galvelių
Žydėk ir žydėk.

Z.Gaižauskaitė

MAMYTEI

Daug gražių dainelių parašyta mamai
Ten gražiausi žodžiai, ten širdis visa.
Skamba jos ir skamba švelniai, nenuobodžiai
Nes dainų žodeliuos sudėta tiesa.

Mama, mamyte, mama,
Būki laimingiausia.
Ir tegul šie žodžiai
Tave telydės.

Mama, mamyte, mama,
Aš už tave melsiuos
Ir manau, kad Dievas
Tau visur padės.


Savo brangų laiką dėl manęs aukojai
Kad tik būčiau sotus, sveikas ir ramus.
Visą savo širdį man padovanojai
Aš mačiau ir meile spindinčius namus.

Mama, mamyte, mama,
Būki laimingiausia.
Ir tegul šie žodžiai
Tave telydės.

Mama, mamyte, mama,
Aš už tave melsiuos
Ir manau, kad Dievas
Tau visur padės.

/Laimutis Purvinis/

JAU VELYKOS

Jau Velykos atdundėjo
Ar griaustinį jau girdėjai?
Ar matei kaip kiškis bėga
Su krepšeliais paskui vėją?

Jis tave tikrai pagaus
Ir tada šiltai priglaus

VELYKOS

Kiškis sveikina kiškienę-
Gal skani bus vakarienė?
Gal kiaušinių nudažysim,
O nudažę - padaužysim?

Vai kiškienė su kiškučiais
Džiaugiasi gražiais margučiais
Ir net kiškiui jų pasiūlė-
Mat Velykos jau atdūmė!

DARŽELYJE

Nieks darželyje neliūdi.
Oi,ne, ne.Oi ne, ne.
Ir namai visai nerūpi,
nes patinka čia.
Mes suvalgome sriubytę.
Niam, niam, niam,
Ir keliaujam į lovytę
O pa pa, o pa pa.
Susikimbame už rankyčių
Rateliu,rateliu.
Šokam polką net sukaitę
Viens ir du. Viens ir du.
Padainuosime dainelę
Lia, lia, lia, lia, lia.
Prisijuoksim ligi valiai.
Cha, cha, cha, cha, cha, cha.

PABALDUKO NUOTYKIAIAr pažįstat jūs berniuką,
Nediduką padaužiuką?
Tą išdykėlį mažiuką
Riestanosį Pabalduką?

Kur jo eita - lyg po vėtros:
Čia plaktukas, o ten skiedros,
Stiklo šukės, skudurai,
Sukarpyti aitvarai!

Kiek kišenėse skylių!
Kiek ten būta gelžgalių!
Iš kiaurų kelnyčių plyšio
Vinys ir spyruoklės kyšo.

Vienądien nutiko štai kas:
Nusigandęs žiūri vaikas -
Ta kėdė, kad ją kur pypkis,
Ėmė Pabalduką vytis!

Senas stalas pasisuko,
Liuokt kaip žirgas ant berniuko!
O iš spintos iš gelsvos
Knygos plumt jam ant galvos!

Žirklės strykteli ant sprando
Ir ausis nukirpti bando!
Šluota šast pašast prie vaiko
Ir po kambarį jį vaiko....

Vaikas nėrė į palovį
Ir pravirko, ir subliovė:
- Girdite, ką pasakysiu?
Niekad nieko nedraskysiu...


(Tiberijus Utanas)


Rekomenduokime