MAŽIAUSIEMS

Op op opapa
Augo žirnis ir pupa
Aš tą pupą pagavau
Su dantukais
Sukramčiau


Katu katu katutes (plojam)
Keps mamytė bandutes (plojam)
Šitokio didumo (rodome kokio didumo)
Šitokio skanumo (glostome pilvelį).


Kapt kapt- tai lietus
Linksmas ir gaivus,
Kapt kapt nuo stogų
Krinta daug lašų.


Pirštais pirštais bar bar bar
Delnais delnais dar dar dar
Kumščiais kumščiais dun dun dun
O alkūnėm bum bum bum
Rankom rankom klepu klepu
O kojytėm trepu trepu


Šitas pirštukas nori miegelio
Šitas atsigulė-jau į lovelę,
Šitam pirštukui akys merkiasi
Šitas pirštukas miega ir knarkia
Ššš...mažyli būk tylus
Nes gali pažadinti broliukus.


Mažas voriukas
Lipo sau aukštyn
Pradėjo lyti-
Jis nukrito žemyn.

Saulutė šviečia
Darosi gražu mažas voriukas
Vėl lipa pamažu.


Malu malu
Kalu kalu
Oi kaip pavargau...


Katinėlis olia-lia
Šoko trypė su pele
Su maža, su gražia
Prie urvelio garaže
Būtų gal graži pora
Bet pelytės jau nėra
Tai mįslė, mįslė
Kurgi dingo ta pelė?
Šokis baigėsi liūdnai
Nieks nežino kur jinai?
Gal urve, gal urve
O gal katino pilve?


Rieda melsvas troleibusas

Troleibuso ilgas ūsas
Vienas ūsas
Antras ūsas
Tai juokingas troleibusas


Aš turėjau dviratuką
Vienas ratas nesisuko
Per kiemelį važiavau
Penkis zuikis pagavau


Vienas-pienas, o kas du?
Du kačiukai po stalu.
Trečias svečias kniaukurys
Pasibeldė į duris.
O ketvirtas, o ketvirtas
Jis-palėpėj užrakintas.


Žalioj lankoj žalia žolė
Žalioj žolėj žalia varlė
Vaje vaje vaje vaje
Kokia simpatiška varlė...


Žu žu žu per kiškio kiemą
Šaltis vežė baltą žiemą..
Kiškis piškis strykt iš miego
Žvilgt pro langą- pilna sniego.


Oi ežy ežy ežy
Ką spygliukuose neši?
Typu tapu typu tapu-
Visą šūsnį klevo lapų.


Pušku pušku du ežiai
Du ežiai kaip garvežiai
Pušku pušku per kelmyną
Pas barsuką pas kaimyną.