IŠMOKI

Išmoki, vaikeli,
Kad tavo burnelėj
Žydėtų žodeliai,
Kad tavo knygelėj
Švytėtų raidelės,

Kad tavo širdelėje
Augtų gerumas.
Kad artimas taptų
Tau tėviškės dūmas.

Išmoki vaikeli,
Žodelį ištarti.
Išmoki, vaikeli,
Rašyt jį ir gerbti.

Išmoki, vaikeli,
Knygelę vartyti.
Išmoki, vaikeli,
Širdim ją skaityti.

D.Gerasimavičienė