ŽEMUOGĖ

Aš labai labai mažytė.
Miško proskynoje švyti
Mano raustanti galvelė.
Ir prie kelio, ir prie kelio
Vis renku saulutės medų
Iš vidudienio verpetų.
Baltą žiedą aš pakloju
Tau prie kojų, tau prie kojų.
Į mane pažvelk dar kartą!
Ar žinai tu mano vardą?
J. Degutytė

ŽEMUOGYNĖ

Žemelė kvepia,
Gardžiai garuoja,
Gėlėtą pievą
Vasara šukuoja.

Žibutes, purienas
Skrynioj užrakina,
Prieš auksinę saulę
Žemuogę sirpina.

Žemuogėlės kelia
Galvutes į saulę,
Paukščiams - po uogelę,
Vaikučiams po saują.
D. Grigaliūnienė