SNIEGENA (S)

Skaisti saulelė spindėjo
Pro skaidrų langelį.
Rausva sniegenėlė tupėjo
Už margo stiklelio.

Margas stiklelis skambėjo
nuo sniegenėlės giesmelės
Kaulo snapelis stuksėjo
Sniego gėles skutinėjo.

D. Gerasimavičienė