SNIEGENA (S)

Skaisti saulelė spindėjo
Pro skaidrų langelį.
Rausva sniegenėlė tupėjo
Už margo stiklelio.

Margas stiklelis skambėjo
nuo sniegenėlės giesmelės
Kaulo snapelis stuksėjo
Sniego gėles skutinėjo.

D. Gerasimavičienė
Šioje programėlėje įsivėlė klaida