ČIR VIR VIRU

Čir vir viru, čir vir viru,
Niekur nesimato vyrų?
Niekur vyrų nerandu,
O kiek provėžoj grūdų!

Čir vir viru, čir vir viru,
Plyšta maišas, miežiai byra.
Čir vir viru, čir vir viru,
Čia puota bus šimtui vyrų!