SĖJĖJAS (Ž)

Žu žu žu,
Žu žu žu,
Kas ten ūžia
Už daržų?
Už daržų,
Po platų lauką
Tarsi vėjas
Ūžia, kaukia...

Tai ne vėjas,
Tai ne vėjas!
Ūžia traktorius
Sėjėjas.
Ne po vieną,
O po pūdą
Jis į žemę
Beria grūdą.