ONUTĖS KUODAS (O-UO)

Tai raiste
Pabiro uogos.
Kyščioja
Onutės kuodas.

Raistas
Uogom raudonuoja.
O Onutė
Vis skaičiuoja.

Štai pintinė
Jau pilna.
Dar viena,
Ir dar kita.

Renka uogas,
Matos kuodas,
Ir paklysti
Mums neduoda.

D.Gerasimavičienė