PASĖJAU ŽILVITĮ

Pasėjau žilvitį tėvelio sodely 2k
Žilvitis žaliuoja, vaikučiai dainuoja 2k

Išdygo........
Užaugo.........
Pražydo.......
Nuskyniau.....

64. PLAUKĖ ANTELĖ

Plaukė antelė
Per ežerėlį
Gir gir gir, gar gar gar
Per ežerėlį.

Ne viena plaukė
Ir žąsinėlis
Gir gir gir, gar gar gar
Ir žąsinėlis

65. TAU MANO MAMYTE

Žibuoklėm pražydę
Šilelio, šilelio šlaitai
Tau, mano mamyte, 2k
Pirmieji, pirmieji –iedai 2k

Nuo saulės nušvitę
Žiedai su rasa, su rasa
Tau, mano mamyte, 2k
Saulutės saulutės šviesa 2k

Paukšteliai parskridę
Čiulbės kas diena kas diena
Tau, mano mamyte, 2k
Gražiausia gražiausia daina 2k

Tu mažą – mažytę
Mane auginai auginai
Mama, aš mylėsiu 2k
Tave amžinai amžinai 2k

66. ČIŪČIA LIŪLIA

Čiūčia liūlia liūlia, mik vaikeli, liūlia,
Čiūčia liūlia liūlia, mik mažuti, liūlia,
Čiūčia liūlia liūlia, merk akytes, liūlia,
Čiūčia liūlia liūlia, mik miegoki, liūlia.

67. AA AA LIŪLIA

Aa aa liūlia,
Aaa mažyti,
Aaa pupyti

Liūlia liūlia mažulyti,
Liūlia mano tu vaikyti,
Aaa zuikuti,
Aaa mažuti.


68. KATINĖLIO LOPŠINĖ

Aa, aa liūli,
Katinėlis guli,
O katytė motinytė
Marškinėlius siuva.

70. AA AA PUPĄ

1) Aa aa pupą,
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama
Ir katytė murzina..

2) AA aa pupą
Kas tą pupą supa?
Supa mama, tėvelis
Ir vyresnis brolelis.

3) Tai kiškelis beuodegis
Šitą pupą supa.

71. ZUIKIO LOPŠINĖ

Mm apa-pa zuikis vaiką lingavo
Mm apa-pa belinguodams užsnūdo,
Mm apa-pa nuokrėslelio nusprūdo,
Mm apa-pa katins nosį nukando,
Mm apa-pa pats po pečium palindo,
Mm apa-pa meška vaiką pagavo,
Mm apa-pa pagavo ir dainavo.

72. ČIŪČIA LIŪLIA ŠITĄ

Čiūčia liūlia šitą,
Duos Dievulis kitą,
Kai kitų turėsma,
Tai abu mylėsma.
Vienų pamyluosma,
kitų pačiūčiuosma (pabučiuosma).

73. ŠARKOS VARNOS

Šarkos varnos pušyje
Mūs Kasparėlis lopšyje.

Šarkos varnos nuliūdo,
Mūs vaikelis apsnūdo.

Šarkos varnos pušyje
Mūs vaikelis lopšyje.

Šarkos varnos krykščia
Mūs vaikelis šnypščia.

Šarkos varnos pušyje
Mūs vaikelis lopšyje.

Šarkos varnos nuskrido,
Mūs vaikelis užmigo.