PELEL, PELEL, NEŠK MIEGELĮ

Pelel, pelel nešk miegelį
Po mažyčio pagalvėle
Saldų miegelį.

Kad katelė nepajustų,
Mažytėlė nepabustų,
Kad saldžiai miegotų.

Katelės pelliuoja,
Peleles gainioja.
Kai pelelė šmikšt pataukšt
Nei katelė nesugaus.

75. PRIEŠ MIEGĄ

Išsitieskite kojelės
Pailsėkite rankelės
Nusiramink širdele
Pamiegok galvele.

Ausys nori jau tylos
Akys prašosi tamsos.
Aš ilsiuosi liūlia liū
Palinkėk saldžių sapnų.

76. LOPŠINĖ

Vakarėlis tamsus
Šaukia miego visus.
Mano kūdiki jau
Laikas migti ir tau..
Ir miegoti saldžiai 2k
Ir sapnuoti gražiai 2k.

Švies auksinė delčia
Pro langelį slapčia,
O palangėj žemai
Oš tau vilnys ramiai
Miega sodas, tylu 2k
Vai užmik, čiūčia liū! 2k

77. VAKARO DAINELĖ

Jau vakarėlis atėjo,
Jau saulužėlė užmigo.
Greitai mėnuo patekės 2k
Ir žvaigždelės sužibės. 2k

78. LOPŠINĖ AVYTEI

Labanakt avyte švelni,
Ar nešalta tau?
Apsiklot šiltai gali
Mik greičiau, mik greičiau,
Mik, mik, mik greičiau

Miega žuvys vandeny
Saldžiu miegeliu.
Patalėliai jų minkšti
Tarp žolių, tarp žolių.
Mik, mik, mik greičiau
.
Kaip kačiukai danguje
Debesys pūkų
Supas vėjas po langais
Ant šakų ant šakų
Mik, mik, mik greičiau.

79. ATBĖGA PELYTĖ

Jau pelytė atbėga
Per devynias seklyčias,
Neša saldųjį miegą
Neša neša mažyčiams
Liūlia liūlialia liūlia
Liūlia liūlialia liūlia
Neša saldųjį miegą
Neša neša mažyčiams
Jau užmigo meškutis,
Jau užmigo lėlytė,
Merkias mano akutės,
Jau atbėga pelytė
Liūlia liūlialia liūlia
Liūlia liūlialia liūlia
Merkias mano akutės
Jau atbėga pelytė.

80. ČIŪČIA LIŪLIA MAŽĄ VAIKĄ

Čiūčia liūlia mažą vaiką,
Tegul Dievas sveiką laiko.
Į lovytę paguldytą
Apklostytą, apkamšytą.

81. LYLIA LYLIA

1)Lylia lylia mažutyte (mažulėli)
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli)
Mik, mažute, būk gerute, (-ti)
Auk didute, būk gerute (-ti)
Čiūčia liūlia mažutyte (mažulėli)
Mano miela dukteryte (mielas sūnaitėli)
Čia lopšely paguldyta (-as)
Apklostyta, apkamšyta (-as)
Čiūčia, čiūčia, tegul pučia,
Lylia lylia, tegul lyja..........

2)Ai – ja, žū – žū,
Ai – ja, žū – žū.
Tu neverki, mažutėle 2k
Žū – žū. 2k
Snaudžia pušys, uosiai dailūs,
Ai – ja, žū – žū.
Miega ir vaikučiai meilūs 2k
Žū – žū. 2k

3)Greit užmigs danguj žvaigždutės,
Ai – ja, žū – žū.
Miega jau seniai saulutė 2k
Žū – žū.
Eis miegot mama ir tėtis,
Ai – ja, žū – žū.
Mik, mažyli, numylėtas 2k
Žū – žū.

Svajonė

Jau nesyk sakiau aš tėčiui.
Kur gyvent visad norėčiau.
Ta vieta – žaislų salonas,
Ten vaikams gyvent malonu.
Labanakt

Vakarais lovon netyčia
Vis guluosi su zuikyčiu.
Prisispaudžiam viens prie kito
Ir išmiegam ligi ryto.
Pirmasis žodis

Su raidėm tos kaladėlės –
Tai spalvota abėcėlė.
Aš galiu sudėti žodį,
Man tėvelis jau parodė.
Dėsiu raidę prie raidės,
Mano žodis tuoj skambės.
Vien ir du, vien ir du:
Mano žodis – be klaidų!