ASILIUKAS

Kantriai kaukši kanopėlės
Akmenuotu takeliu...
Aš – tik mažas asilėlis,
Bet panešti daug galiu.

Ir nesu aš toks kvailutis –
Viską puikiai suprantu!
Užsispyręs? Gal truputį.
Vos ne vos daugiau nei tu!