RAIDĖS

Ant lygaus baltučio sniego
Daug juodų pėdelių miega.

Kas išrašė sniegelį,
Kas išmynė takelį?

Kur takelis mus veda?
Ką pėdelės mums žada?

Oi prikelkit raideles,
Ant sniegelio - pėdeles! 

Jas pabudinę, prikėlę
Rasit gražią pasakėlę!
                                   
Ramutė Skučaitė