MAMOS RANKOS

Viską moka
Mamos rankos...
Mamos rankos
Bulves skuta.
Mamos rankos
Tvarko butą.
Verda, kepa,
Plauna, šluosto
Ir galvelę
Man paglosto.

A.Baltakis