PIEŠINYS

Piešiu namą ir paukštelį
Ir be galo ilgą kelią.
Piešiu saulę užu marių,
Piešiu vėją žaliaskarį.
Piešiu žydinčią aguoną
Ir kvapnutę šiltą duoną,
Baltą debesį ir dangų,
Obuolį raudoną rankoj.
Piešiu žvaigždę ir berželį
Ir be galo ilgą kelią.
J. Degutytė