LIETUTIS

Tai lietutis ėmė lyti!-
Skėtį išskleidė pelytė.
Na, o tu,narsus ežy,
Kur keliauji?Ką veži?
-Nekliudykit, aš skubu
Pasislėpti po grybu!


K.Kubilinskas

    MAMYTEI

Mama mano mama,
Aš tave myliu!-
Tau vėjelis šlama
Tarp margų gėlių!..

Tau karšta saulytė
Siunčia spindulių...
Dar karsčiau, mamyte,
Aš tave myliu.

Tu šviesi kaip saulė,
Kaip rytų aušra.
Už tave pasauly
Geresnės nėra!

E.Selelionis

    KOŠĖ
Mes daržely
Verdam koše:
Dirbam,plušam
išsijuosę.

Dedam šaukštą
Balto smėlio,
Pilam tyro
Vandenėlio.

Spindulius
Saulutė žeria-
Kursto,saugo ji
Ugnelę.

Tai bus košė,
Kai išvirs!
Kas tik valgys-
Tas ją girs.