Patrakusi voverytė

Strykt į gatvę voverytė,
Ant galvos ruda skarytė.
Ta patrakusi vikruolė
Vos po ratais nepapuolė.
Šviesoforas:
-Įmanyčiau-
Oi tą rudę pakratyčiau!
Nestraksėtų o lia lia
Nesijaustų kaip šile.

Va ir kiškiai


Liuokt į kelią du žvairuoliai,
Du padaužos kiškiai broliai.
Prieky- mašina! Baisu!
Kiškiai švyst virš debesų.

Rieda gatvėmis kopūstas


Storas storas,
Pūstas pūstas
Rieda gatvėmis
Kopūstas.
Gal jis buvo
Linksmo būdo?
Gal riedėdamas
Užsnūdo?
Cypia stabdžiai!
Viskas aišku-
Ir kopūstą
Tuoj sutraiško.

Šviesoforo palinkėjimas

Šviesoforas apsidairo:
Kas kulniuoja,
Kas už vairo...
Na o mums
Ko tu linki?
- Būkit budrūs
Ir sveiki?