BAIMĖ

Štai mama labanakt linki,
Ir užgęsta žiburys...
Žengia ji tylučiais žingsniais,
Tyliai užveria duris...
Tuoj iš kampo - ten, kur stovi
Kibiras ir šepetys-
Išlenda nykštukas storas,
Blizgina tamsoj akis...
Tarp užuolaidų, už lango,
Skrenda ragana juoda,
Plaikstos vėjy paslaptingai
Didelė tamsi skara...

O ant stogo - aš prisiekiu:
Kelia puotą slibinai!
Na ir kur tas rytas dingo!?
Kada baigsis tie kerai!? 
  Robertas Gustaitis