DEŠIMT PAUKŠČIŲ TUPI

Dešimt paukščių tupi
Suskaičiuot mums rūpi;
Šitas paukštis – žvirbliukas,
Šitas paukštis – nykštukas,
Šitas paukštis – strazdelis,
Šis – perkūno oželis,
Šitas paukštis – gegutė,
Šitas paukštis – kukutis,
Šitas paukštis – dagilis,
Šitas paukštis – kikilis,
Šitas paukštis – kielė,
O šis – volungėlė.
Na o čia erelis piktas ir plėšrus,
Greit paukšteliai į namus!

94.DU PAUKŠTELIAI

Kas tupi šiam lizdely?
Čia miega du paukšteliai,
Suglaudę sparnelius abu,
Lizde jiems šilta ir smagu.
Vienas paukštis atsibudo štai:
Kalena snapeliu, nupurto sparnelius
Ir link saulutės kylas jis lėtai.
Kitas paukštis atsibudo štai:
Kalena snapeliu, nupurto sparnelius
Ir link saulutės kylas jis lėtai.
Saulutė glosto paukštelius,
O jie išskleidę sparnelius
Saulutei gieda giesmeles.
Bet leidžiasi saulutė –
Jau laikas eit miegučio,
Ir mažame lizdely
Užmiega du paukšteliai,
Išskleidę sparnelius abu,
Lizde jiems šilta ir smagu.

95.MAUDYMOSI DAINA

Tešku tešku tešku
Plaukioja antytė,
Tešku tešku tešku,
Plaukioja lėlytė,
Tešku tešku tešku
Plaukioja žuvytė
Tešku tešku tešku
Plaukioja vaikytis
Tešku tešku tešku
Mažas mažulytis
Tešku tešku tešku
Plausime galvytę...

96.DĖDĖ MIEGAS

Kai mieste nemiega niekas,
Atkeliauja Dėdė Miegas:
-Jau pavargot? Aš einu,
Daug sapnų dalinu.
Kam spalvotą, kam bespalvį,
Duosiu sapną lyg pagalvį.
Kai visi labai pavargę,
Dėdė Miegas akį merkia:
- Jau pavargot? Dalinu
Daug saldžių sapnų.

97.OŽELIS KVAIŠELIS

Vaikučiai zuikučiai
Toli pagiry
Nuo seno gyveno
Senukai geri.
Turėjo namelį
Šiaudų stogeliu
Ir baltą oželį
Riestu rageliu.