MAMYTEI

Mamyte,
Mama,
Mama
Šaukiu tave balsu,
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.

Tai tu, mamyte mano,
Švelniausia iš visų,
Nuo tavo giedro šypsnio
Visuos namuos šviesu.

Pirma žolelė prausias
Saulutės spindesy,
Esi pati geriausia,
Nes mano tu esi.

V. Palčinskaitė