PAGRANDUKAS

Aš mažiukas pagrandukas,
Su ragais kaip avinukas.
Krosnies dangtį atsivėriau
Ir iš krosnies išriedėjau.
Vijos mane piemenėliai
Pliauškindami botagėliais,
Vijos senis su vadelėm,
Su pagaikščiu vijos senė.
Vijo vijo nepavijo -
Eit į mišką vilko bijo.
O aš nieko nebijau
Ir miškan nusiritau.
Vykitės mane kiek norit
Ko čia stovit išsižioję,
Jei pavysit tai prarysit
O paskui apsilaižysit