Šimtakojukai

Du maži šimtakojukai
Lipo kartą į kalniuką.
Lipo, lipo, lipo, lipo
Ir viens kitą susitiko.

Džiaugėsi apsikabinę
Jie labai, labai, labai.
Vos išskirti juos galėjom.
Štai kokie geri draugai!