LAIŠKAS SAULUTEI

Kas rytą saulutei
Laiškelį rašau.
Kas rytą saulutės
Aš tyliai prašau:
Šiltais spindulėliais
Visus apdalink,
Nuo mano takelių
Šešėlius nurink.
Saulute, saulute,
Saulute, šviesk skaisti.
Sušildyk žemelę
Mes būsime linksmi.
Kas rytą saulutei
Laiškelį rašau
Išsaugot ir dangų
ir žemę prašau.
Smėlėtais takeliais
Ir vesk, ir lydėk,
Virš mūsų galvelių
Žydėk ir žydėk.

Z.Gaižauskaitė