NEVALGUSIS TAMOŠĖLISSėdi Tomas atsilošęs:
-Aš nenoriu grikių košės...
ašaros į sriubą byra:
-Aš lėkštėj radau pipirą!
Aš nevalgysiu sriubos...-
Ir- išdūmė iš trobos.
Dumia jis, kur akys neša,
O pilvelis valgyt prašo...

Ką daryti? Neramus
Grįžta Tomas į namus.
- Mama, valgyt!- prašo vyras.
-Kad sriuboj yra pipiras...
- Na, tai duokit man košytės.
-Kad suvalgė ją pelytės...

Tamošėlis graužia plutą...
Lyg triušelio lūpos kruta,-
Kai pilvelis vėl išalko,
Tamošėlis viską valgo.


K.Kubilinskas