MANO PIETŪSSamtis įžengė į puodą.
Sesė lėkštę man paduoda.
Lėkšte plėkšte, tu daili,
Šaukštui kaukštui būk meili!

Ir atėjo šaukštas kaukštas
Lyg koks viršininkas aukštas:
,,Lėkšte plėkšte, duok sriubos!
Srėbsiu tol kol atsibos!"

Šaukštas kaukštas srebia sriubą
(Gal išalkęs, kad taip skuba?)
Ir sušunka: ,,Jau baigiau!
Lėkšte plėkšte, duok daugiau!"

O lėkštutė prašo samtį:
,,Gal gali dar kiek pasemti?"
Samtis puodan pažiūrės-
Dar pasems, jei tik turės.