ŽIOGAS

Žiogo kojos
Ilgos, plonos.
Žiogas -
Pievų čempionas.

Strykt - į aukštį,
Strykt - į tolį.
Kas pranoks
Žiogelio šuolį?

Pievom lėkite,
Vaikai!
Šokinėkit
Kaip žiogai.

/Algimantas Baltakis/