ZUIKIS RŪKORIUS


Zuikis puikis strykt į šilą
Ogi žiūri-dūmai kyla!
Rūksta pypkė pamesta
 Ir tabokos prikimšta.
 Čiupo pypkę nuo kelmuko
 Ir namo zuikutis spruko.
Ten jis pypkės parūkys,
Ir mamytei nesakys.
 Į pirkelę šviesią, naują,
 Ir zuikienė parkeliauja,
 Ir nustemba ji ūmai:
 -Skęsta dūmuose namai!
 Bėkit,lėkit namas dega!
 Sienos svyla, stogas spraga!
 Kur?Anapus pamiškės,
Zuikio namas supleškės!
 Mašina žydrai raudona,
 Spiegia, žviegia
-Bėk į šoną!
 O mašinoje dramblys,
Rūsčiai dairos į šalis
 Ar suspės ugnegesys?
 Vėl dramblys kiek gal treška...
 Kur?Pas gyditoją mešką.
 Vai meškute, lepečkoja,
 Tu išgydei drambliui koją,
 Tu vaistažolių parink,
 Ir zuikutį atgaivink!
 Pypkės dūmai išgaravo,
 Ir zuikutis atsigavo!
 Jis kol gyvas nerūkys,
 Ir kitam dar pasakys.

Šį linksmą ir pamokantį eilėraštuką atsiuntė  Marijana. AČIŪ