PAVASARĖJANT

Girdi? Jau paukšteliai skrenda,
Giesmelė girdėti iš tolo.
Per lietų, per vėtrą kantriai
Veržiasi jie namolio.

Ir tu, kai užaugsi, vaikeli,
Pasaulį išvaikščiosi platų.
Tačiau neužmirši kelio,
Kuris į Lietuvą veda.
 
R. Gražys