RUDUO

Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos,
Kai saulė beržynus auksuoja
Ir ežeras blizga, ir žiba rugienos,
Ir dangus balsvai mėlynuoja.

Man tinka tos naktys, kai rudenio šaltys
Užmigdo linksmutį upelį.
Kai krinta nuo medžio lapelis pageltęs
Ir vysta žolynas daržely...

K. Binkis