AGURKŲ DAINELĖ


Susikibę už rankučių,
Lietui lyjant, lietuj pučiant,
Šokam šokam sau ratu. -
Ir po vieną ir po du.

Tru tu tū, tru tu tū
Ir po viena ir po du.

Mūs žali žali švarkeliai,
Mus į šviesą  saulė kelia,
Šaukia šaukia mus vardu. -
Ir po viena ir po du.

Tru tu tū, tru tu tū.
Ir po vieną ir po du.

Noksim mes susikabinę,
Kol sukraus mus į pintinę:
Tru tu tū, tru tu tū.
Gal po vieną , gal po du.

Tru tu tū, tru tu tū,
O turbūt visus kartu.

V. Palčinskaitė