RUDENĖLIO DANGUS (T-D)

Ryškus
Rudeninis dangus.
Šviesuliais
Ir žvaigždelėm tankus.

Apvirto ten ratai.
Šienpjoviai ten šienauja.
Surinksiu visas žvaigždeles
Į didelę saują.

Spindi ir šviečia
Per naktį dangus.
Byra už miško
Sidabro lietus.

D. Gerasimavičienė