MAMYTĖ IR AŠ

Kas švelnumą, kas paguoda,
Man kiekvieną dieną duoda?
Kas man atneša jaukumą,
Per žiemos sidabro dūmą?

- Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Ir švelnumą,
Ir jaukimą -
Viską atneša mama.

Kas išmokė pirmą žodį,
Pirmą raidę kas parodė?
Kas lyg skrynią man atvožė
Tėviškėlės mielą grožį?

- Tyliai žingsnį žengdama,
Visą žemę,
Visą žemę -
Man juk atneša mama.