AŠ BĖGU, MAMYTE

Kas man kaip saulytė
Šypsosis ir švies?
Aš bėgu mamyte,
Artyn prie tavęs.

Kas man kaip gėlytė
Daržely žydės?
Aš bėgu mamyte,
Prie tavo širdies.

Kas man kaip žvaigždutė
Spindės ir žėruos?
Žvaigždutės, -
Akutės mamytės geros.

Kas man kaip saulytė
Takelį nušvies?
Aš bėgu mamyte,
Artyn prie tavęs.

A.Matutis