DAINELĖ APIE RIEŠUTUS

Ant lazdynų ant aukštų,
Kybo kekės riešutų.
Vai tai tai, vai tai tai,
Gintariniai riešutai 2k

Voverytė riešutaus,
Nė šakytės nenulauš.
Strykt pastryk,.strykt pastryk
Reikia ir vaikams palikt. 2k

Dunda ūžauja miškai,
Renka riešutus vaikai.
Vai tai tai, vai tai tai,
Juos ir klausia riešutai. 2k

-Ar norėsit riešutų
Jūs po metų po kitų?
Norim daug, daug gerų
Riešutų kaip gintarų 2k

Lenkit, lenkit šakeles,
Rinkit skinkit kekeles.
Vai ku-kū, vai ku-kū,
Tik nelaužykit šakų. 2k