LAKAS 
Kai mama nagus lakuoja,
Aš po kambarį  bėgioju..
Tai už fotelių kukuoju,
Tai kakta į spintą kaukšt.
Nes mamytė dėl tų pirštų
Visada mane pamiršta.
 
Šiandien man prastokai sekas -
Mama  pyksta - baigės lakas.