Vilkas

Ruošės vilkas trobą ręsti,
Negalėjo apsispręsti.
Ak, tas rąstas, tas nedoras,-
Čia per laibas, čia per storas.

Čia per lygus, ten per kreivas.
Vilkas žiovaudamas raivos.
Vilkas vėpso į mėnulį
Ir kanapėse sau guli.

Ir todėl jis, kiek menu,
Liko vienas. Be namų.              (V. Palčinskaitė)