Troleibusas

Suradau
Mamytės dažą -
Juodą, juodą
Ir nemažą!

Brūkšt!
Užrėžtas
Vienas ūsas!
Tuoj aš būsiu...
Troleibusas!

Antrą ūsą
Brūkšt ant lūpos.
Dažą tą mama
Kad čiupo...

Noriu būti
Troleibusas!
Ką darai?!
Nuluš man ūsas...

Ai, mama
Nuplovė ūsą:
Sugadino
Troleibusą!